Publications in conference proceedings
(conferences covered by web of science are shown in bold)

 1. ZEMBATY Z. Seweryn KOKOT S., BOBRA P., Application of rotation rate sensors in structural health monitoring, Proceedings of the 9th International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2014, Porto, Portugal, 30 June - 2 July 2014, CD-ROM, A. Cunha, E. Caetano, P. Ribeiro, G. Muller (eds.), ISSN: 2311-9020; ISBN: 978-972-752-165-4, pp.1-6
  link to paper: http://paginas.fe.up.pt/~eurodyn2014/CD/program.html
 2. ZEMBATY Z., LAI C., JASKIEWICZ K., SAMOKAR Z. MINCH M. The Application of Seismic Code Methodology in the Structural Design Against Mine Tremors, Proceedings of the 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, a joint event of the 15th European Conference on Earthquake Engineering & 34th General Assembly of the European Seismological Commission , Istanbul, August 25-29, 2014, pp.1-8
  link: http://http://www.2eceesistanbul.org/
 3. KOKOT S., ZEMBATY Z. BOBRA P., An Analysis of the Effectiveness of Application of Rotation Rate Sensors in Non Destructive Damage Evaluation, 10th International Conference on Damage Assessment of Structures (DAMAS 2013), 8-10 July 2013,Trinity Coll, Dublin, IRELAND, Book Series Title: Key Engineering Materials, vol.: 569-570, Editor: Basu, B., 2013, Trans Tech Publications, Switzerland, DOI:10.4028/www.scientific.net/KEM.569570.783, pp.:783-790.
 4. ZEMBATY Z., Numerical analyses of seismic ground rotations from the wave passage effects, Proceedings of 6th European Workshop on the Seismic Behaviour of Irregular and Complex Structures, Haifa, 12-13 September 2011, chapter 2 in monograph: Seismic Behaviour and Design of Irregular and Complex Structures, Springer Series: Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering , vol. 24, 2013, pp. 15-28, pp. 101-113.
 5. ZEMBATY Z., First excurssion probability and peak response of a shear beam under high frequency seismic effects, Proceedings of 4th International ASRANet Colloquium, 25-27 June 2008, Athens, Greece, CD-ROM, Editor: P.K.Das, 2008, pp.1-9
 6. ZEMBATY Z., Spatial seismic irregularities – a synthesis, in: "Seismic Beahviour of irregular and complex structures", Proceedings of the 5th European Workshop on the Seismic Behaviour of Irregular and Complex Structures 16-17 September 2008, Catania, Italy, Editor: A. Ghersi, Publisher: Dario Flaccovio Editore, ISBN 978-88-7758-838-8, pp.363-374
 7. ZEMBATY Z., Random vibrations and peak response of a shear beam under high frequency seismic effects, Proceedings of 13th IFIP WG 7.5 Working Conference on Reliability & Optimization of Structural Systems, 11-14 October 2006, Kobe, Japan, Editors: D.M.Frangopol, M.Kawatani, C-W Kim, Publisher: Taylor & Francis, 2007, ISBN 978-0-415-40655-0, pp.241-248
 8. KOKOT S., ZEMBATY Z., Vibration based seismic damage “reconstruction” of r/c structures, First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, (a joint event of the 13th ECEE & 30th General Assembly of the ESC), Geneve, Switzerland, 3-8 September 2006.
 9. CHOLEWICKI A., ZEMBATY Z., SZULC J., JANKOWSKI R., Charakterystyczne uszkodzenia budowli powstałe w wyniku trzęsień ziemi w Polsce w 2004 roku,(Characteristic damages of structures as an effect of earthquakes in Poland in 2004) Materiały XXII Konferencji Naukowo-Technicznej "Awarie Budowlane". Szczecin-Międzyzdroje 17-20 maja 2005, str. 311-318
 10. ZEMBATY Z., Analysing and modelling rockburst induced ground motion for civil engineering purposes, Proceedings of 6th International Symposium on Rockburst and Seismicity in Mines, Australian Centre for Geomechanics, Editors: Potwin Y. & Hudyma M., 9-11 March 2005, Perth, Western Australia, pp.607-612
 11. KOKOT S., ZEMBATY Z., Porównanie efektywności dwóch metod detekcji i lokalizacji uszkodzeń w układach belkowych (comparison of the effectiveness of two methods of damage detection and localization for beam structures), 50 Konferencja KILiW PAN i KN PZITB, Problemy Naukowo-badawcze Budownictwa, Krynica 2004, tom II (Teoria Konstrukcji), str. 85-92.
 12. ZEMBATY Z. Analiza porównawcza wstrząsów górniczych LGOM i słabych trzęsień ziemi (Comparison of LGOM rockbursts & low intensity earthquakes), Materiały II Konferencji: Problemy projektowania i ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, ITB Oddział Gliwice, Komisja Ochrony Terenów Górniczych, PAN, Oddział Katowice:, Rudy Raciborskie, 27-28 maj 2004 s.171-181.
 13. ZEMBATY Z. Mine induced rockbursts - ground motion analysis, Proceedings of the 11th Int. Conference on Soil Dynamics & Earthquake Engineering and the 3rd Int. Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Berkeley, USA, 7th-9th January 2004, vol.1 pp.228-234.
 14. ZEMBATY Z. Konferencje nt. inżynierii sejsmicznej i parasejsmicznej w latach 2000-2003, in Polish, (Conferences on Seismic and Paraseismic Engineering 2000-2003, Materiały 10-tego Sympozjum: Wpływy Sejsmiczne i Parasejsmiczne na Budowle, Kraków, 27-28 listopada 2003, (Proceedings of the 10th Conference on Seismic & Paraseismic Effects on Structures) pp.15-19.
 15. ZEMBATY Z. Dynamic identification of kinematically excited structures and their models, Kyenote lecture in the Workshop on ADVANCED MECHANICS OF URBAN STRUCTURES, September 24 - 25, 2003 Gdansk, Poland, Publication of Centre for Urban Construction & Rehabilitation, Gdansk Univ. of Technology, 2003, pp.1-20.
 16. ZEMBATY Z. and KOWALSKI M., Experimental Investigations of modal properties of cracked reinforced concrete structures, Advances in Earthquake Engineering, Earthquake Resistant Structures IV, Publication of Wessex Institute of Technology, Latini G., Brebbia C.A. - editors, WIT Press, 2003, pp.245-251.
 17. ZEMBATY Z. and RUTENBERG A., Response spectra with non-homogeneous, site amplification effects, Proceedings of the Third European Workshop on the Seismic Behaviour of Irregular and Complex Structures, Florence, 17-18 September 2002, pp.1-11.
 18. JUHASOVA E., ZEMBATY Z., Practical methods for increasing dynamic resistance of brick masonry buildings. Materiały konferencji: Konserwacja, wzmacnianie i modernizacja budowlanych obiektów historycznych i współczesnych, Kielce, 22-23 luty 2001, Zeszyt Naukowy PŚ Kielce pod red. G. Rakowskiego s. 229-238.
 19. ZEMBATY Z., Metoda ewoluującego widma i zagadnienie pierwszego przewyższenia w niestacjonarnych drganiach losowych, Materiały Seminarium Naukowego pt. "Badanie efektów tłumienia powybuchowych i parasejsmicznych fal sprężystych w ośrodkach ciągłych", Opole-Wrocław, 1 czerwca 2000, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, 2000, s.32-43.
 20. ZEMBATY Z., RUTENBERG A., Effects of soil irregularities on seismic response of multi-support structures, Proceedings of 2nd European Workshop on the Seismic Behaviour of Asymmetric Irregular Structures, Istanbul, 8-9 October 1999, vol.1, pp. 101-113.
 21. ZEMBATY Z., KOWALSKI M., Identyfikacja własności dynamicznych modelu budynku na stole wstrząsowym, Materiały X Sympozjum Dynamiki Konstrukcji, 25-26 maja 1999, Z.N. Politechniki Rzeszowskiej Nr 174, Seria Mechanika z.52, s.133-138.
 22. ZEMBATY Z. and RUTENBERG A., Sensitivity analysis of spatial seismic effects from local soil amplification, Proceedings of 11th European Conference on Earthquake Engineering, Paris, 6-11 September 1998, CD-ROM edition, 8 pages.
 23. JUHASOVA E., PEZZOLI P., DARIN E.M., SOFRONIE R. ZEMBATY Z., Resistance of brick building model with arches before and after retrofitting, Proceedings of 11th European Conference on Earthquake Engineering, Paris, 6-11 September 1998, CD-ROM edition, 12 pages
 24. POSPISIL S., KAYSER A., GIESE H., ZEMBATY Z., KOWALSKI M. and URUSHADZE S., Dynamic investigation of crack induced changes in modal parameters of a reinforced concrete frame, Proceedings of Engineering Mechanics '98 Conference, 11-14 May 1998, Svratka, Czech Republic, Institute of Thermomechanics, CAS, vol. III, Editor C. Kratochvil et. al. pp. 617-622.
 25. JUHASOVA E., HURAK M. and ZEMBATY Z., Modeling of boundary conditions at seismic tests of heavy models, Proceedings of Engineering Mechanics '97, Conference, 12-15 May 1997, Svratka, Czech Republic, vol. II: Dynamics and Vibration, Edited by Naprstek J. and Minster J., pp.91-96.
 26. ZEMBATY Z. and RUTENBERG A., Local soil irregularities and seismic response of a bridge, Proceedings of European Workshop on the Seismic Behaviour of Asymmetric and Set-back Structures, Capri, Italy, 4-5 October 1996, University of Naples Frderico II, Editors: Ramasco R. and Rutenberg A., pp.409-419.
 27. ZEMBATY Z., First passage sensitivity analysis for a bridge structure under kinematic wave propagation, Proceedings of 7th IFIP WG 7.5 Working Conference on Reliability & Optimization of structural systems, Boulder (Colorado), USA, 2-4 April 1996, Editors Rackwitz R. and Frangopol D., Elsevier, 1997, 351-358.
 28. ZEMBATY Z., Random vibrations of structures under propagating excitations, Proceedings of 6th IFIP WG 7.5 Working Conference on Reliability & Optimization of structural systems, Assisi (Peruggia), Italy, 7-9 September 1994, Editor Rackwitz R. et al., Chapman & Hall, 1995, 289-296.
 29. ZEMBATY Z. and KRENK S., Response Spectra of Spatial Seismic Ground Motion, Proceedings of 10th European Conference on Earthquake Engineering, Vienna, Austria, 28th August - 2nd September 1994, Editor G.Duma, Balkema, vol.2, 1271-1275
 30. ZEMBATY Z., Spatial seismic effects on structures and their measures, Proceedings of 17th European Seminar on Earthquake Engineering, Haifa, Israel, 5-10 September 1993, editor: A.Rutenberg, Balkema, Rotterdam 1994, 241-257.
 31. ZEMBATY Z., The effect of strong motion duration on first passage failure of structures, Proceedings of 16th European Seminar on Earthquake Engineering, Stara Lesna, Czecho-Slovakia, 6-12 October 1991, editor: E.Juhasova, Balkema, Rotterdam 1992, 280-289.
 32. ZEMBATY Z., On the first excursion probability with random threshold, Proceedings of 4th IFIP WG 7.5 Working Conference on Reliability & Optimization of Structural Systems, Munich, 11-13 September 1991, Lecture Notes in Engineering, Springer Verlag, 403-414.
 33. ZEMBATY Z., Numerical methods of the solution of the first passage problem, X Konferencja Metody Komputerowe w Mechanice, Świnoujście, 14-17 Maj 1991, 801-806.
 34. ZEMBATY Z., Strong motion duration and inelastic response spectra, 9th European Conference on Earthquake Engineering, Moscow, 11-16 Sept. 1990, vol.7-C, 13-20.
 35. ZEMBATY Z., KAMIŃSKI M., Symulacyjne badania losowych drgań układów sprężysto-plastycznych, IX Konferencja Metody Komputerowe w Mechanice, Kraków-Rytro, maj 1989, 1183-1190.
 36. ZEMBATY Z., Wpływ czasu trwania obciążenia sejsmicznego na odpowiedź stochastyczną i niezawodność budowli, V Sympozjum Wpływy Sejsmiczne i Parasejsmiczne na Budowle, Kraków listopad, 1988, 89-94.
 37. ZEMBATY Z., Microcomputer program for eigenproblem of chimneys, Proc. of the 6th Int. Chimney Conf., Brighton, 18-20 May 1988.
 38. CHMIELEWSKI T., ANGERMAN J., ZEMBATY Z., Drgania losowe konstrukcji wywołane wiatrem i trzęsieniami ziemi, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, nr. 408, Budownictwo Lądowe vol.XLIV, 1987,17-33, także: Konferencja Metody Matematyczne w Technice, Jarnołtówek, listopad 1985, 75-90.
 39. ZEMBATY Z., Zastosowanie techniki szybkich transformacji Fouriera w zagadnieniach niezawodności układów dynamicznych pod obciążeniem niestacjonarnym, II Konferencja Problemy Losowe w Mechanice Konstrukcji, KILiW PAN, Politechnika Gdańska, 15-16 listopad 1985, 231-237.
 40. ZEMBATY Z., CHMIELEWSKI T., Zagadnienie określania dynamicznej reakcji smukłych budowli wieżowych poddanych losowemu wymuszeniu kinematycznemu, Konferencja Poświęcona Pamięci prof.Matei, KILiW PAN, WSI w Opolu, 22-23 listopad 1984, 279-285.
 41. CHMIELEWSKI T., ANGERMAN J, ZEMBATY Z., Drgania konstrukcji wywołane obciążeniem wiatrem, Konferencja Poświęcona Pamięci prof.Matei, KILiW PAN, WSI w Opolu, 22-23 listopad 1984, 39-51.
 42. ZEMBATY Z., Nonstationary random vibration analysis of the seismic response of chimneys, Proc. of the 5th Int. Chimney Congress, Essen, 3-5 Oct. 1984, 103-106.
 43. CHMIELEWSKI T., ZEMBATY Z., Wpływ korelacji przestrzennej na reakcje dynamiczna kominów przemysłowych obciążonych wiatrem, XXX Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Poznań-Krynica, 23-29 wrzesień 1984, tom 1, 19-24.
 44. CHMIELEWSKI T., ZEMBATY Z., Pewne problemy wpływu wybuchów przemysłowych na budowle, Zeszyty Naukowe WSI w Opolu, tom 16, 1983, 21-29.