Books

  1. CHMIELEWSKI T., ZEMBATY Z., Podstawy dynamiki budowli (Fundamentals of structural dynamics), ARKADY, Warszawa, 1998, s.1-308
  2. CHMIELEWSKI T., ANGERMAN J., ZEMBATY Z., Wstęp do dynamiki budowli (Introduction to structural dynamics), skrypt, WSI w Opolu, kwiecień 1985, s.1-163.